Transformasjon | Jeanette Aarvik

Hvordan angripe ”The Digital Imperative”?

Den digitale innovasjonen fortsetter å akselerere i et nådeløst tempo, og vi står ovenfor det Boston Consulting Group kaller ”The digital imperative”. Dette gir oss et digitalt økosystemet som er i stadig endring.

Gartners definisjon av det digitale økosystemet:

An interdependent group of actors (enterprises, people, things) sharing standardized digital platforms to achieve a mutually beneficial purpose.

Den digitale transformasjonen resulterer i digitale plattformer som er i stadig endring. Nye plattformer utvikles, og andre plattformer utdateres. Tempo: av type Bippe Stankelbein.

Hvordan kan bedrifter komme foran kurven (eller bare henge med) og skape varige forretningsendringer?

Det krever fundamentale forandringer som innebærer smidigere organisasjoner for å møte kravet om økt fleksibilitet og kostnadseffektivitet – Gartner snakker om et nødvendig skifte. Et skifte fra lineære verdikjeder med velkjente partnere og leverandører der verdiene kan tillegges i en oversiktlig trappemodell, til å være en del av et raskere og mer flerdimensjonalt økosystem bestående av IT, kundeopplevelser, ting, intelligens og selve økosystemfundamentet. Strategier må kontinuerlig tilpasses for å kunne gripe nye muligheter.

Technology change, once gradual, now occurs so suddenly that what used to be a vision for the next era is now a project for next year.

Peter Sondergaard, Senior Vice President and Global Head of Research at Gartner

Les mer

%d bloggere liker dette: