Lokasjonsmarkedsføring | Jeanette Aarvik

Proximity marketing på 3 minutter

“Without location, there is no context. Without context, mobile marketing turns into regular digital marketing.”

Mange forveksler proximity marketing med lokasjonsbasert markedsføring. Her kommer en liten 3-minutters oppklaring.

Lokasjonsbasert markedsføring

Litt forenklet kan man si at lokasjonsbasert markedsføring er bruk av mobilmarkedsføring rettet mot en målgruppe innenfor et definert geografisk område (geofence). Med geofencing definerer man et virtuelt område i et digitalt kart (basert på GPS). Når en smarttelefon (som deler stedsinformasjon) beveger seg inn i dette området, kan man f.eks utløse en push-melding med en rabattkupong etc. GPS fungerer derimot ikke innendørs, og teknologien har en treffradius på omlag 50-100 meter. Lokasjonsbasert markedsføring er derfor godt egnet til de virksomheter som ønsker å samhandle med forbrukere innen en avstand på over 50+ meter (eller i kombinasjon med proximity). Superkort oppsummert: Markedsføring mot en målgruppe innen et definert geografisk område der man bruker mobilen som verktøy. For å legge til en mer spennende dimensjon ved denne kommunikasjonskanalen, må man legge til proximity (nærhet).

Les mer

%d bloggere liker dette: