Proximity marketing på 3 minutter | Jeanette Aarvik

Proximity marketing på 3 minutter

“Without location, there is no context. Without context, mobile marketing turns into regular digital marketing.”

Mange forveksler proximity marketing med lokasjonsbasert markedsføring. Her kommer en liten 3-minutters oppklaring.

Lokasjonsbasert markedsføring

Litt forenklet kan man si at lokasjonsbasert markedsføring er bruk av mobilmarkedsføring rettet mot en målgruppe innenfor et definert geografisk område (geofence). Med geofencing definerer man et virtuelt område i et digitalt kart (basert på GPS). Når en smarttelefon (som deler stedsinformasjon) beveger seg inn i dette området, kan man f.eks utløse en push-melding med en rabattkupong etc. GPS fungerer derimot ikke innendørs, og teknologien har en treffradius på omlag 50-100 meter. Lokasjonsbasert markedsføring er derfor godt egnet til de virksomheter som ønsker å samhandle med forbrukere innen en avstand på over 50+ meter (eller i kombinasjon med proximity). Superkort oppsummert: Markedsføring mot en målgruppe innen et definert geografisk område der man bruker mobilen som verktøy. For å legge til en mer spennende dimensjon ved denne kommunikasjonskanalen, må man legge til proximity (nærhet).

Proximity marketing

Mulighetene med proximity marketing (PM) er så mye mer enn å sende ut push-varslinger basert på hvor man fysisk befinner seg. Proximity defineres som nærhet i forhold til avstand, tid eller relasjon, og PM er derfor en mer raffinert og nøyaktig form for lokasjonsbasert markedsføring som tilrettelegger for en relevant og personlig, kontekstuelt tilpasset kommunikasjon. De vanligste teknologiene som blir benyttet til proximity er Bluetooth Low Energy (BLE), Bluetooth Beacons, Near Field Communication (NFC) og Wi-Fi. Nøyaktig treffradius er et viktig element i forhold til proximity marketing, og vanligvis ligger den mellom 1-2 meter. Teknologien som benyttes til proximity gjør det mulig å tracke innendørs (der GPS ikke fungerer), og med teknologi som f.eks  Ultra Wide Band (UWB) kan man oppnå en treffradius på 5-10 cm.

Foreløpig er beacons (nettvarder) den mest brukte teknologien, og det er en toveis-teknologi som virksomheter kan sende ut informasjon/tilbud fra, men som de (kanskje enda viktigere) kan innhente data og informasjon via. Dataen kan de benytte til å tilpasse og personalisere fremtidig kommunikasjon enda bedre, blir enda mer kjent med sine kunder (eller de som falt fra), analyse av kundeadferd osv. Dette er jo ting man måler og tracker online – beacons knytter altså den online og offline verden sammen, og det er ikke uten grunn spådd en eksplosiv vekst.

Et utrolig spennende tema, men siden dette skulle være et kort 3-minutters innlegg stopper jeg her.

(Det kommer flere innlegg om proximity – lover!)

 

Kilder:

Unacast: Proximity marketing – What, How, Why?
CMSWire: Retailers: Brace for the rise of bluetooth beacons
BusinessInsider: How beacons will help brick-and-mortar retailers become more like Amazon
Unacast: Location-based marketing vs. Proximity marketing; what is the difference?
Beaconstac: Proximity marketing and beacons in 2016

 

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: