Hvordan angripe ”The Digital Imperative”? | Jeanette Aarvik

Hvordan angripe ”The Digital Imperative”?

Den digitale innovasjonen fortsetter å akselerere i et nådeløst tempo, og vi står ovenfor det Boston Consulting Group kaller ”The digital imperative”. Dette gir oss et digitalt økosystemet som er i stadig endring.

Gartners definisjon av det digitale økosystemet:

An interdependent group of actors (enterprises, people, things) sharing standardized digital platforms to achieve a mutually beneficial purpose.

Den digitale transformasjonen resulterer i digitale plattformer som er i stadig endring. Nye plattformer utvikles, og andre plattformer utdateres. Tempo: av type Bippe Stankelbein.

Hvordan kan bedrifter komme foran kurven (eller bare henge med) og skape varige forretningsendringer?

Det krever fundamentale forandringer som innebærer smidigere organisasjoner for å møte kravet om økt fleksibilitet og kostnadseffektivitet – Gartner snakker om et nødvendig skifte. Et skifte fra lineære verdikjeder med velkjente partnere og leverandører der verdiene kan tillegges i en oversiktlig trappemodell, til å være en del av et raskere og mer flerdimensjonalt økosystem bestående av IT, kundeopplevelser, ting, intelligens og selve økosystemfundamentet. Strategier må kontinuerlig tilpasses for å kunne gripe nye muligheter.

Technology change, once gradual, now occurs so suddenly that what used to be a vision for the next era is now a project for next year.

Peter Sondergaard, Senior Vice President and Global Head of Research at Gartner

Peter Sondergaard på Gartner Symposium/ITxpo, Orlando 2016

Overgangen til dette skiftet vil innebære forberedelse og endringer på tre områder:

  1. Teknologi
  2. Organisasjon
  3. Ledelse

En av de største utfordringene med det stadig skiftende digitale landskapet (og medfølgende endringer i forbrukeratferd), er utnyttelsen av den voksende massen av kundedata. For å kunne kapitalisere på de nye mulighetene det skaper, må man utnytte nye plattformer som innebærer avanserte analysesystemer, automatisering og maskinlæring. Manuell håndtering kommer til kort, er lite kostnadseffektivt, og vil i beste fall kun utnytte en marginal del av det fulle potensialet.

”The digital imperative” handler ikke bare om teknologi, strategier, prosesser og operasjoner. Menneskene i organisasjonen, og sammensetningen av disse er vel så avgjørende. Det krever et tverrfaglig samarbeid, og samspillet mellom forretningsforståelse og teknologi vil være avgjørende for å kunne omfavne og mestre den digitale transformasjonen. Dette kan skape skalerbare prosesser som vil gi den nødvendige fleksibiliteten – som senere kan bidra til innovasjon i større skala.

Til slutt, og helt avgjørende, kommer det som kom frem i Gartners 2017 CIO Agenda Report som den største hindringen til forretningsfremgang: Tilstrekkelige menneskelig ressurser med rett kompetanse, kombinert med manglende støtte fra ledelsen til å gripe muligheter som avdekkes.

Svaret på hvordan man skal angripe ”The digital imperative” ligger i et flerdimensjonalt økosystem med et solid fundament. Gartners undersøkelser avdekker en forventet dobling av partnere i dette flerdimensjonale økosystemet, noe som vil kreve API-løsninger som vil kunne bidra til nye muligheter og økt innsikt – en helt annen dimensjon! Suksessfaktoren er at dette økosystemet er resultat av de overnevnte endringene.

 

Kilder:
Gartner, Insights From the 2017 CIO Agenda Report: Seize the Digital Ecosystem Opportunity
Boston Consulting Group: The Digitale Imperative
Gartner:
CIOs Will Build the New Civilization Infrastructure

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: