Jeanette Aarvik | Digital markedsføring

Hvem er dine mest lønnsomme kunder – i dag og i fremtiden?

Harvard Business Review definerer Customer Lifetime Value (CLV) slik:

The amount of profit your company can expect to generate from a customer, for the time the person (or company) remains a customer (e.g., x number of years).

CLV-strategier er jo ikke noe nytt, men det har av flere årsaker fått en ny aktualitet. Med mer tilgjenglige data og optimaliseringsmuligheter, er det lett å miste det langsiktige perspektivet. Den kortisiktige effekten trumfer gjerne den langsiktige veksten fordi det er ikke noe vi like enkelt kan dokumentere nå i dag.

Kunde A handler for 100 kroner, mens kunde B handler for 1000 kroner. Oi, la oss skaffe flere B-kunder er det lett å tenke. Hva om kunde A forblir lojal, handler 10 ganger årlig over flere år for stadig høyere beløp, mens kunde B avslutter kundeforholdet etter kun den første handelen? Er kunden din et eple eller en diamant? Man kan dyrke frem diamanter av tilsynelatende mindre verdifulle epler.

Tim Freeth på Performance-konferansen 2017

Kundeopplevelser er defintivt den avgjørende faktoren til å øke CLV, eller expected Lifetime Value (eLTV). Ved å endre fokus fra CPA/ROI etc., og se på kundeverdien gjennom et forhåpentligvis langt kundeforhold, vil man flytte fokus til kundeopplevelsen og 1:1-relasjoner som kan bygges over tid. Tidsaspektet med en CLV-strategi er vesentlig, og ikke de fragmenterte interaksjonene der man ser på CPA og KPIer per enkeltkonvertering. Hvem er de mest lønnsomme kundene? Har de alltid vært det, eller er det noe de har blitt over tid? Hvordan skape flere, og når bør de rekrutteres? etc.

CLV fokuserer på langsiktige forretningsmål. Den stadig mer strategiske tilnærmingen, og ikke minst muligheten til å samle egne data, har bidratt til at stadig flere får CLV opp på dagsorden. Dette vil gi viktig innsikt i hvordan man skal allokere ressurser og hvem man bør investere i.

If you don’t have some type of lifetime value calculation,
even at a broad level, it will soon be impossible to compete.

George Popstefanov, PMG.

Les mer

Hvordan angripe ”The Digital Imperative”?

Den digitale innovasjonen fortsetter å akselerere i et nådeløst tempo, og vi står ovenfor det Boston Consulting Group kaller ”The digital imperative”. Dette gir oss et digitalt økosystemet som er i stadig endring.

Gartners definisjon av det digitale økosystemet:

An interdependent group of actors (enterprises, people, things) sharing standardized digital platforms to achieve a mutually beneficial purpose.

Den digitale transformasjonen resulterer i digitale plattformer som er i stadig endring. Nye plattformer utvikles, og andre plattformer utdateres. Tempo: av type Bippe Stankelbein.

Hvordan kan bedrifter komme foran kurven (eller bare henge med) og skape varige forretningsendringer?

Det krever fundamentale forandringer som innebærer smidigere organisasjoner for å møte kravet om økt fleksibilitet og kostnadseffektivitet – Gartner snakker om et nødvendig skifte. Et skifte fra lineære verdikjeder med velkjente partnere og leverandører der verdiene kan tillegges i en oversiktlig trappemodell, til å være en del av et raskere og mer flerdimensjonalt økosystem bestående av IT, kundeopplevelser, ting, intelligens og selve økosystemfundamentet. Strategier må kontinuerlig tilpasses for å kunne gripe nye muligheter.

Technology change, once gradual, now occurs so suddenly that what used to be a vision for the next era is now a project for next year.

Peter Sondergaard, Senior Vice President and Global Head of Research at Gartner

Les mer

Blockchain i 2017 – fra buzz til business?

«Neida, fortsatt prematurt», sier ekspertene. Blockchain er et av de store buzzordene om dagen, og ligger nesten helt på toppen i Gartners Hype cycle over teknologi som vil gjøre sitt inntog. Hype cycle’en er utviklet for å hjelpe bedrifter og organisasjoner til å skille hype fra teknologi som er kommersielt levedyktig, og blockchain-teknologien spås en mainstream adopsjon i løpet av 5-10 år. Fra buzz til business i ca. 2021 da altså.

Les mer

Proximity marketing på 3 minutter

“Without location, there is no context. Without context, mobile marketing turns into regular digital marketing.”

Mange forveksler proximity marketing med lokasjonsbasert markedsføring. Her kommer en liten 3-minutters oppklaring.

Lokasjonsbasert markedsføring

Litt forenklet kan man si at lokasjonsbasert markedsføring er bruk av mobilmarkedsføring rettet mot en målgruppe innenfor et definert geografisk område (geofence). Med geofencing definerer man et virtuelt område i et digitalt kart (basert på GPS). Når en smarttelefon (som deler stedsinformasjon) beveger seg inn i dette området, kan man f.eks utløse en push-melding med en rabattkupong etc. GPS fungerer derimot ikke innendørs, og teknologien har en treffradius på omlag 50-100 meter. Lokasjonsbasert markedsføring er derfor godt egnet til de virksomheter som ønsker å samhandle med forbrukere innen en avstand på over 50+ meter (eller i kombinasjon med proximity). Superkort oppsummert: Markedsføring mot en målgruppe innen et definert geografisk område der man bruker mobilen som verktøy. For å legge til en mer spennende dimensjon ved denne kommunikasjonskanalen, må man legge til proximity (nærhet).

Les mer

Datadrevet markedsføring anno 2016

D A T A.  Dette lille ordet ser vi hele tiden. I markedsføringskontekst, ofte med «big», «bruker» eller «sanntids» foran.

Big data ble den store snakkisen for et par år tilbake, og alle skulle starte å bruke big data som beslutnings- og styringsverktøy. Ikke vanlig data, nei. BIG!

Gartner definerer big data slik:

Big data is high-volume, high-velocity and/or high-variety information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision making, and process automation.

Les mer

Derfor mislykkes du med innholdsmarkedsføringen

innholdsmarkedsføring

Det finnes utallige guider på «Hvordan lykkes med content marketing», og her har jeg samlet noen råd:

 • Strategi

  Lag en strategi for innholdsmarkedsføringen da det er en strategisk og langsiktig markedsføringsform. Kartlegg hvordan innholdsmarkedsføringen kan benyttes på tvers av avdelinger slik at strategien blir forankret i organisasjonen, og dermed kan bidra til verdiskapning for selskapet som helhet.

 • Pull, og ikke Push

  Lag innhold som er relevant og nyttig. Tilby noe som folk ønsker/trenger, så får du kanskje en konvertering etc. som «takk».

 • Troverdighet

  Kommunikasjonen må være et resultat av kvalitet i alle ledd. Vær troverdig, og overbevis leseren om at det er dere som er ekspertene på området.

 • Definér KPIene og mål resultatene

  Samle > analysere > iverksett tiltak. Fokuser på handlekraftige data som som kan bidra til å nå målene.

Les mer

4 viktige trender for e-commerce i 2016

ecommerce

Jeg kaller det trender, men det er jo først og fremst nye, gode muligheter for e-commerce. Forbrukernes forventinger til raske, informative, praktiske og personaliserte e-commerce-transaksjoner vil bare fortsette å vokse. Analytiker Kirsten Newbold-Knipp (Gartner) trekker frem tre områder i forhold til innovasjonsmuligheter: Shoppable media, Internet of Things (IoT) og personalisering. I tillegg har jeg lagt til Micro-moment/micro-øyeblikksmarkedsføring som en viktig mulighet.

Les mer

Kundeopplevelsen er den nye slagmarken

kundeopplevelser

All interaksjon en leverandør har med en kunde, er med på å danne den bevisste og ubevisste oppfatningen kunden har av leverandøren. Ofte omtalt som kundeopplevelse. Kundeopplevelse, eller Customer Experience (CX) om du vil, har da per definisjon eksistert siden steinalderen. Hvorfor det nå plutselig har blitt den nye slagmarken? Teknologien har gitt oss nye muligheter. Kundeopplevelse trenger ikke lenger bare være noe som oppstår ved en kommersiell relasjon mellom kunde og leverandør. Man har mulighet til å skreddersy, styre, måle og optimalisere kundeopplevelsen. Det har blitt et fag, og ikke minst; et stadig viktigere konkurranseverktøy!

Gartner definerer Customer Experience Management (CEM) som å skape og reagere på kundeinteraksjon for å møte eller overgå deres forventninger, og dermed øke kundetilfredsheten, lojaliteten og påvirkningskraften.

Jennifer Polk sammenligner en virkelig god kundeopplevelse med en veldesignet motorvei. Hva som kjennetegner en veldesignet motorvei?

Les mer

7 digitale markedsføringstrender som vil dominere i 2016

digitale markedsføringstrender 2016

2016 ser ut til å bli et veldig spennende år for digital markedsføring. Ny teknologi vil kunne gi enorme konkurransefortrinn for de som klarer å utnytte mulighetene. Virksomheter som har (for) lange beslutningsprosesser, og som mangler evne og/eller vilje til omstilling, går en stadig skumlere fremtid i møte. Om de vil tape terreng, avhenger jo av om det er konkurrenter som klarer å henge bedre med. Om de vil gå glipp av essensielle muligheter? Garantert.

I følge Forbes er dette de 7 trendene innen digital markedsføring som vil dominere i 2016:

Les mer

%d bloggere liker dette: